sarana dan prasarana ini wajib ada apabila akan membeli rumah